Ĝeneralaj Interesaĵoj kaj Novaĵoj

Saluton! Ni prezentas al vi la “Radaro Raporteto”, pli mallonga raporto el Radaro inter nia plena “Radaro Raporto”. Ni esperas ke vi bonfartas, kaj feliĉas ke vi elektis legi tion ĉi. 

Hello! We present to you the “Radaro Raporteto”, a shorter Radaro Report inbetween our full Reports. We hope you’re doing well, and appreciate, as always, that you choose to read our Reports!

Memeo

Artefarita Intelekto kaj la Generado de Bildoj

Se vi estas leganto de Reddit (aŭ iu amaskomunikilo), vi eble rimarkis pliigon de la uzado de artefarita intelekto por krei bildojn. The New York Times eĉ publikis artikolon (angle) pri kiel iu uzis artefaritan intelekton por gajni konkurson de arto.

Do, kiel artefarita intelekto povas krei bildojn, kaj kiel la problemo estas tiel malsimpla? Dirite (tre tre) simple, ĉi tiuj bildoj estas kreitaj de algoritmoj (uzite aŭtomatan lernadon) kiuj uzas bildojn ekzistantajn por informi sin kiel krei novajn bildojn kiuj enhavas erojn kiujn oni povas elekti per enigado homa. Ekzemple, se oni volis krei bildon kiu enhavis viron, neĝon, kaj urbon, kaj tiam tajpis la peton en la algoritmo, ĝi uzus sian datumaron kaj aŭtomanta lernadon por elekti la erojn kiujn ĝi metos en la bildon. Ekzistas multaj datumaroj kaj algoritmoj kiujn oni povas uzi por generi bildojn kaj malsamajn stilojn de arto.

La problemo de la uzado de artefarita intelekto por krei bildoj centras sin ĉefe ĉirkaŭ kiu tenas la rajtojn al la finita verko. Ĉu estas la artistoj kiuj kreis la datumon en la datumaron? Tiuj kiuj kreis la algoritmon? Aŭ tiu kiu entajpis la erojn kiujn ri volis vidi en la bildo?

Leganto, kion vi pensas? Kiu tenas rajtojn por la verko finita?

If you’re a reader of Reddit (or any social media), you may have noticed an increase in the use of artificial intelligence to create images. The New York Times even published an article (in English) about how someone used artificial intelligence to win an art competition.

So, how can artificial intelligence create images, and how is the problem so complex? Put (very very) simply, these images are created by algorithms (using machine learning) that use existing images to inform themselves how to create new images that contain elements which can be selected through human input. For example, if you wanted to create an image that contained a man, snow, and a city, and then typed the request into the algorithm, it would use its dataset and machine learning to select the elements it would put in the image. There are many datasets and algorithms that can be used to generate images and different styles of art.

The problem of using artificial intelligence to create images centers mainly around who holds the rights to the finished work. Are the artists who created the data in the dataset? Those who created the algorithm? Or the one who typed in the items they wanted to see in the picture?

Reader, what do you think? Who holds the rights to the finished work?

Citaĵo de la Semajno